BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ORDER SHIP NHANH

        PHÍ MUA HỘ HÀNG: SING, ÚC, MỸ, CANADA, ĐỨC, PHÁP, ANH, HÀ LAN, TÂY BAN NHA 

  • Đối với Website chấp nhận thẻ Việt Nam:
    – Min 5 ($, €, £) hoặc 5% trên tổng trị giá đơn hàng
    – Tỉ giá: VCB+1000vnd.
  • Đối với Website không chấp nhận thẻ Việt Nam:
     Min 8 ($, €, £) hoặc 8% trên tổng trị giá đơn hàng
    – Tỉ giá: VCB+2000vnd.

KHÁCH TỰ ĐẶT MUA HÀNG TỪ WEBSITE, VUI LÒNG THAM KHẢO CƯỚC PHÍ VẬN CHUYỂN:

BẢNG GIÁ ORDER SHIP NHANH

BẢNG GIÁ ORDER SHIP NHANH